• Regulamin konkursu

Regulamin konkursu “Pocztówka z wakacji” 

Antonina Żero biżuteria i formy złotnicze

Postanowienia ogólne 

 1. Organizatorem konkursu jest firma Antonina Żero biżuteria i formy złotnicze z siedzibą w Łodzi przy ul. Świtezianki 16, 91-496 Łódź, NIP: 7272695675 
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 
 1.   Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu. 

Warunki uczestnictwa 

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie na terenie Polski.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook. 
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie fanpage’a https://www.facebook.com/antoninazero13.
 4. Konkurs trwa od 25.07.2022 r. do 28.07.2022 r do godz. 20.00 
 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: 29.07.2022 r. o godz. 10.00  za pośrednictwem fanpage’a. 
 6. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/antoninazero13. 

Zadanie konkursowe 

 1. Zadanie konkursowe polega na zrobieniu zdjęcia biżuterii na danej osobie lub nie, zakupionej w firmie Antonina Żero biżuteria i formy złotnicze podczas pobytu na wakacjach, spacerze, wycieczce lub odpoczynku w domu. Zdjęcia należy umieszczać w komentarzu pod postem informującym o konkursie.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.
 3. W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca. 
 4. Najciekawsza, najlepsza, najzabawniejsza praca konkursowa zostanie wybrana przez administratora fanpage’a. 
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook oraz w komentarzu pod postem z konkursem. 
 6. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach. 
 7. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie. 

Nagroda 

 1. Nagrodą w konkursie jest do wyboru jedna z dwóch zaproponowanych przez administratora biżuterii tj: a) naszyjnik z sercem b) bransoletka z listkiem z emalią
 2. Nagrodę można odebrać osobiście lub w razie potrzeby, firma może wysłać nagrodę za pośrednictwem InPost i Poczty Polskiej
 3. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 12.08.2022 r. po tym czasie Nagroda traci ważność
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage. 
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada. 
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody. 
 7. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. 

Reklamacje 

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: (kontakt@antoninazero.com). 
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku - “Pocztówka z wakacji”). 
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia. 

Obowiązek informacyjny 

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest  Antonina Żero biżuteria i formy złotnicze z siedzibą w Łodzi. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy się kontaktować z Administratorem poprzez adres e - mail: kontakt@antoninazero.com
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku antoninazero13
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. 

Postanowienia końcowe 

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage https://www.facebook.com/antoninazero13. 
 4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.