Skala twardości Mohsa. Co to takiego jest?

Jest to dziesięciostopniowa skala twardości minerałów. Pokazuje nam odporność na zarysowania materiałów twardszych przez materiały bardziej miękkie. Została stworzona w 1812 roku przez niemieckiego mineraloga Friedricha Mohsa. Dzięki niej można szybko wyznaczyć przybliżoną twardość minerałów.


Poniżej możecie przeczytać twardość minerałów według tej skali:

1. Talk - minerał ten daje się zarysować z łatwością paznokciem

2. Gips - daje się zarysować paznokciem

3. Kalcyt - daje się zarysować miedzianym drutem

4. Fluoryt - daje się zarysować z łatwością ostrzem noża

5. Apatyt - daje się zarysować z trudem ostrzem noża

6. Ortoklaz - daje się zarysować pilnikiem


Minerały nie dające się zarysować nożem ani stalą narzędziową:

7. Kwarc - rysuje szkło

8. Topaz - rysuje z łatwością szkło

9. Korund - tnie szkło, daje się zarysować diamentem

10. Diament - daje się zarysować tylko innym diamentem.