Oliwin

  • Oliwiny są minerałami skałotwórczymi.
  • Występują w zasadowych skałach magmowych np. w bazaltach
  • Przeźroczyste, o zielonej barwie wykorzystywane są jako kamienie jubilerskie.
  • Oliwiny najczęściej występują w barwie zielonej
  • Można jednak spotkać je w barwach żółtawych, brunatnych, szarawych i czerwonawych