Lutowanie

  • Jest to metoda trwałego łączenia elementów metalowych.
  • Do lutowania używa się metalowego spoiwa - lutu , którego temperatura topnienia jest niższa od temperatury topnienia łączonych elementów.
  • Podczas lutowania temperatura musi być wyższa od temperatury topnienia lutu, ale nie wyższa niż temperatura topnienia łączonych metali. W przeciwnym razie lutowane elementy mogą się stopić.
  • W trakcie lutowania lut wnika w szczelinę między metalami łącząc je na stałe.
  • Żeby cały proces przeszedł prawidłowo, przed rozpoczęciem lutowania należy wyczyścić powierzchnię metali w miejscu łączenia oraz zwilżyć ich powierzchnię specjalnym płynem do lutowania.